نوشیدنی ها

‌ بهترین دمنوش‌ها برای هر گروه خونی کدامند ؟

‌ بهترین دمنوش‌ها برای هر گروه خونی کدامند ؟
نویسنده ashpazi

‌ بهترین دمنوش‌ها برای هر گروه خونی کدامند ؟

‌ بهترین دمنوش‌ها برای هر گروه خونی کدامند ؟

‌ بهترین دمنوش‌ها برای هر گروه خونی کدامند ؟

دمنوش‌ها یکی از سالم‌ترین نوشیدنی‌ها محسوب می‌شوند اما تأثیرگذاری آن روی بدن به گروه خونی افراد ارتباط دارد. حال این سوال مطرح است که افراد با توجه به نوع گروه خونی‌شان به چه نوع دمنوشی نیاز دارند

☕️گروه خوني ?: چاي نعناع، چاي زنجبيل، چاي جنسينگ، چاي سبز.

☕️گروه خوني ?: چاي بابونه، ياس، چاي سبز، آويشن، گل جعفري.

☕️گروه خوني ?: چاي سبز، مريم گلي، بادرنجبويه.

☕️گروه خوني ?: چاي زغال اخته .

دانشنامه تصویری فارسی

About the author

ashpazi

Leave a Comment