آشپزی نکته ها و ترفند های آشپزی

چگونه تخم مرغ سالم را تشخیص دهیم ؟

چگونه تخم مرغ سالم را تشخیص دهیم ؟
نویسنده ashpazi

چگونه تخم مرغ سالم را تشخیص دهیم ؟

چگونه تخم مرغ سالم را تشخیص دهیم ؟

چگونه تخم مرغ سالم را تشخیص دهیم ؟

ابتدا قدری محلول آب و نمك درست كنید. (یك لیتر آب در 120 گرم نمك) . سپس تخم مرغ‌ها را در این محلول قرار دهید. تخم مرغ خیلی تازه و سالم در ته ظرف به صورت عمودی می ایستد، اما تخم مرغ سالم ولی كمی كهنه در قسمتهای میانی آب معلق می ماند و تخم مرغهایی كه در سطح آب بصورت افقی قرار می گیرند فاسد هستند

با تشکر دانشنامه تصویری فارسی   بخش  آشپزی

About the author

ashpazi

Leave a Comment