آشپزی آشپزی ایرانی

معرفی قیمه بوشهری !

قیمه بوشهری
نویسنده ashpazi

قیمه بوشهری قیمه ای که آن را می‌کوبند و باید طوری گوشت آن له شده باشد که با زدن قاشق کش بیاید. این خورش معمولاً با شکر پلو صرف می‌شود.

دانشنامه تصویری فارسی

قیمه بوشهری

قیمه بوشهری

About the author

ashpazi

Leave a Comment