نکته ها و ترفند های آشپزی

آیا میدانید چرا در عزادارای ها خرما می دهند ؟

آیا میدانید چرا در عزادارای ها خرما می دهند ؟
نویسنده ashpazi

آیا میدانید چرا در عزادارای ها خرما می دهند ؟

آیا میدانید چرا در عزادارای ها خرما می دهند ؟

آیا میدانید چرا در عزادارای ها خرما می دهند ؟

خرما همراه با گردو افسردگی را برطرف میکند
به همین دلیل از خرما در مراسم عزاداری استفاده میکنند.

 

دانشنامه تصویری فارسی

About the author

ashpazi

Leave a Comment