نکته ها و ترفند های آشپزی

آیا میدانید در دوران امتحانات چی بخورید چی نخورید ؟

آیا میدانید در دوران امتحانات چی بخورید چی نخورید ؟
نویسنده ashpazi

آیا میدانید در دوران امتحانات چی بخورید چی نخورید ؟

آیا میدانید در دوران امتحانات چی بخورید چی نخورید ؟

آیا میدانید در دوران امتحانات چی بخورید چی نخورید ؟

در دوران امتحانات  اینها را بخوریم.
گردو و کشمش
عدس
کرفس

در دوران امتحانات اینها را نخوریم.
شکر
نوشابه
چای سیاه

 

دانشنامه تصویری فارسی

About the author

ashpazi

Leave a Comment